GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. Udbyder

Produkter og tjenester udbydes af:

Talkingstrokes v. Marie Rohrsted Marievej 46
2740 Skovlunde
CVR-nr. 40 54 50 42

E-mail: marie@talkingstrokes.com Mobil: 42 95 46 37

Disse forretningsbetingelser er alene gældende for erhvervskunder.

  1. Priser og betaling

Alle priser på talkingstrokes.com er oplyst i DKK. Efter tilmelding til kursus, hvilket kan foregå enten via mail eller ved at udfylde formularen på talkingstrokes.com, modtager du en bekræftelse på din tilmelding via e-mail. Umiddelbart efter tilmelding til kurset fremsendes faktura. Betaling sker via bankoverførsel.

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse. Ved forsinket betaling pålægges renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

Talkingstrokes forbeholder sig ret til prisændringer, ligesom der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

  1. Afbestilling og aflysning

Al afbestilling og aflysning skal ske skriftligt på mail til Talkingstrokes.

Afbestillingsbetingelserne gælder også i forbindelse med sygdom.

4. Afbestilling ved køb af kursusplads på åbent kursus

Ved køb af kursusplads på et åbent kursus hos Talkingstrokes er der følgende afbestillingsbetingelser:

  • Ved afbud mindre end 14 dage før kursusdato refunderes 50 % af kursusprisen
  • Ved afbud mindre end 7 dage før kursusdato gives ingen refusion, dvs. der betales 100 % af kursusprisen. Du er dog altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden.

5. Afbestilling ved køb af skræddersyede kurser, workshops og events er der følgende afbestillings betingelser:

Ved køb af skræddersyede kurser, workshops og events hos Talkingstrokes er der følgende afbestillingsbetingelser:

  • Ved afbud mindre end 28 dage før afholdelsesdato refunderes 50 % af afbudsprisen.
  • Ved afbud mindre end 14 dage før afholdelsesdato gives ingen refusion, dvs., der betales 100 % af tilbudsprisen.
  • Senest 28 dage før arrangementet kan du, gebyrfrit, bede om at få arrangementet flyttet til en ny dato.
  • Arrangementet kan alene flyttes én gang uden gebyr. Skal arrangementet flyttes flere gange, opkræves der 25% af tilbudsprisen, for hver gang arrangementet flyttes.

6. Talkingstrokes’ aflysning

Talkingstrokes tager forbehold for at aflyse kurser, workshops, events samt andre ydelser i tilfælde af sygdom, for få tilmeldte, eller andre pludseligt opståede og uforudsigelige hændelser. Hvis der aflyses, vil Talkingstrokes altid forsøge at finde en ny dato i samarbejde med dig. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, annulleres aftalen, og det fulde indbetalte beløb returneres.

7. Rettigheder

Samtlige rettigheder til produkter, herunder men ikke begrænset til, illustrationer, ikoner, digitale produkter, kursusmateriale mv. tilhører Talkingstrokes og kan ikke overdrages i forbindelse med Aftalen.

Talkingstrokes forbeholder sig retten til at benytte illustrationer, ikoner mv., som er udviklet til én kunde, som inspiration til udvikling af lignende produkter til andre kunder.

Du får som kunde en tidsbegrænset brugsret til at anvende det købte produkt alene til det formål og omfang, der er aftalt med Talkingstrokes. Brugsretten ophører ved Aftalens udløb.

Du må ikke videresælge, udlåne eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Talkingstrokes.

8. Databehandling

Som kunde er du indforstået med, at Talkingstrokes får adgang til dine indtastede data ved tilmelding. Data opbevares kun i forbindelse med tilmelding, og de slettes, når oplysningerne ikke længere er relevante.

De oplysninger du afgiver til Talkingstrokes i forbindelse med et køb videregives ikke til tredjepart, og der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Alle oplysninger, som du har afgivet, opbevares forsvarligt i elektronisk format og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Talkingstrokes.

9. Ændringer

Talkingstrokes kan til enhver tid ændre i disse forretningsbetingelser

med øjeblikkelig virkning.

10. Ansvar

Der påhviler i intet tilfælde Talkingstrokes nogen erstatningspligt for skader af nogen art (herunder for eksempel avancetab eller tab af informationer), som opstår ved brug af eller manglende evne til at bruge materialet, herunder både kursusmateriale samt illustrationer, ikoner mv.

11. Lov og værneting

Kan uoverensstemmelser ikke afgøres mellem parterne, afgøres de ved de almindelige domstole. Værneting er Talkingstrokes’ hjemting.

Senest opdateret: Juli 2021